Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kudistama

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kudistama

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kudistama