Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kronksuma

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kronksuma

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kronksuma