Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kriunuma

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kriunuma

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kriunuma