Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kribisema

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kribisema

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kribisema