Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kribima

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kribima

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kribima