Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kraksuma

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kraksuma

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kraksuma