Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna krahmama

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna krahmama

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna krahmama