Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kragisema

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kragisema

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kragisema