Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kraasima

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kraasima

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kraasima