Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kräunuma

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kräunuma

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kräunuma