Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kräsu

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kräsu

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kräsu