Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kräbe

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kräbe

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kräbe