Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna korvama

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna korvama

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna korvama