Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna korits

Otsi mõisterühma NÕUD

Otsi köidet ja veergu 2:1212

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna korits

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna korits