Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna korisema

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna korisema

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna korisema