Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna korgas

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna korgas

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna korgas