Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kopsama

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kopsama

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kopsama