Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kops

Otsi mõisterühma NÕUD

Otsi köidet ja veergu 2:1214

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kops

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kops