Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna koovitaja

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna koovitaja

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna koovitaja