Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kooserdama

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kooserdama

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kooserdama