Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna koolieelik

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna koolieelik

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna koolieelik