Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kooberdama

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kooberdama

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kooberdama