Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna konutama

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna konutama

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna konutama