Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna konts

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna konts

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna konts