Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna konar

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna konar

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna konar