Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna komps

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna komps

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna komps