Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna komistama

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna komistama

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna komistama