Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna komberdama

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna komberdama

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna komberdama