Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kolu

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kolu

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kolu