Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kolmjalg

Otsi mõisterühma NÕUD

Otsi köidet ja veergu 2:1218

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kolmjalg

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kolmjalg