Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kolk

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kolk

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kolk