Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kolima

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kolima

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kolima