Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna koli

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna koli

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna koli