Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna koksama

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna koksama

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna koksama