Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kohtlema

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kohtlema

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kohtlema