Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kogelema

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kogelema

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kogelema