Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kobama

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kobama

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kobama