Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna klirin

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna klirin

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna klirin