Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna klaps

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna klaps

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna klaps