Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna klaas

Otsi mõisterühma NÕUD

Otsi köidet ja veergu 2:1215

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna klaas

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna klaas