Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kiur

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kiur

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kiur