Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kiunuma

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kiunuma

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kiunuma