Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kiuksuma

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kiuksuma

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kiuksuma