Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kissi(s)

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kissi(s)

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kissi(s)