Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kirts

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kirts

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kirts