Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kirre

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kirre

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kirre