Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kirn

Otsi mõisterühma NÕUD

Otsi köidet ja veergu 2:1203

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kirn

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kirn