Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kirgama

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kirgama

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kirgama