Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kirema

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kirema

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kirema