Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kippuma

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kippuma

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kippuma